[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.175] - Schlumberger (Pháp): Công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới

10-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Schlumberger, Pháp là công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, với doanh thu tổng cả năm là 32.81 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018, mức tăng 7.8% so với năm 2017 với 30.44 tỷ đô la Mỹ.

Schlumberger là một công ty dịch vụ mỏ dầu. Schlumberger hiện có gần 100,000 nhân viên với 140 quốc tịch làm việc hơn 120 quốc gia. Schlumberger có 4 văn phòng hành chính chính thức nằm tại các thành phố Paris, Houston, London và The Hague.

Schlumberger được hợp nhất tại thành phố Willemstad, quốc gia Curaçao với tên Schlumberger N.V và có giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, Euronext Paris, the London Stock Exchange và SIX Swiss Exchange. Schlumberger là một công ty thuộc danh sách Fortune Global 500, xếp thứ 287 vào năm 2016 và nằm trong danh sách Forbes Global 2000, xếp thứ 176 vào năm 2016.

Schlumberger là công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, với doanh thu tổng cả năm là 32.81 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018, mức tăng 7.8% so với năm 2017 với 30.44 tỷ đô la Mỹ.

Các dịch vụ khoan ngoài trời của Schlumberger bao gồm khoan các giếng mở rộng theo chiều ngang, khoan vùng nước sâu, áp suất cao và nhiệt độ cao, cũng như là khí đa phương và khí tự nhiên thu được từ các nguồn sản xuất.

Schulumberger cung cấp các dịch vụ quản lý việc đào khoan cho vùng dầu Epsilon ở vùng biển Aegean, Hy Lạp. Ngoài ra, Schlumberger cũng tham gia vào các hoạt động phát triển vùng dầu như dự án ở vùng Avouma và Bream Area, Biển Bắc Trung và Na Uy.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ