[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.176] - Crédit Agricole Group (Pháp): Tổ chức hợp tác tài chính lớn nhất thế giới

10-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Crédit Agricole Group, Pháp là tổ chức hợp tác tài chính lớn nhất thế giới. Tổ chức được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 1894.

Crédit Agricole Group, hay thỉnh thoảng được gọi với tên "la banque verte" (Tên tiếng anh: “The green bank”. Ngân hàng xanh) do lịch sử phát triển có gắn liền với nông nghiệp, là tổ chức hợp tác tài chính lớn nhất thế giới.

Crédit Agricole Group bao gồm một mạng lưới các ngân hàng địa phương Crédit Agricole. Tổ chức được thành lập vào ngày 5 tháng 11 năm 1894.

Vào năm 1990, Crédit Agricole trở thành một tập đoàn ngân hàng đầy đủ dịch vụ mang tầm quốc tế. Tổ chức được niêm yết thông qua Crédit Agricole S.A – một công ty cổ phần trung gian – trên thị trường đầu tiên của sàn chứng khoán Euronext Paris, tổ chức cũng là một phần của chỉ số thị trường CAC 40.

Các ngân hàng địa phương của tập đoàn sở hữu các ngân hàng khu vực, trong khi đại đa số các ngân hàng khu vực sở hữu công ty đại chúng Crédit Agricole S.A. thông qua một công ty nắm giữ cổ phần. Còn Crédit Agricole S.A. quản lý các công ty con của tập đoàn, như LCL, mạng lưới Ý và đơn vị CIB.

Tính tới hiện tại, tập đoàn là ngân hàng đứng nhất tại Pháp với 28% thị trường trong nước, xếp thứ 2 toàn cầu về doanh thu và thứ 10 tính theo lợi nhuận (tạp chí Fortune), và thứ 15 toàn cầu theo xếp hạng của Forbes.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ