[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.178] - Royal Boskalis Westminster (Hà Lan): Công ty nạo vét lớn nhất thế giới

14-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Royal Boskalis Westminster, Hà Lan là công ty nạo vét lớn nhất thế giới. Tính tới năm 2018, Boskalis có gần 10,700 nhân viên và 900 con tàu. Boskalis hiện có các cơ sở hoạt động ở trên 75 quốc gia tại 6 châu lục.

Royal Boskalis Westminster là một công ty nạo vét và nâng hàng nặng Hà Lan chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng hàng hải quốc tế.

Boskalis (Bos & Kalis) được thành lập với tên Johannes Kraaijeveld en van Noordenne vào năm 1910 bởi Johannes Kraaijeveld và Elizabeth van Noordenne.

Công ty có một trong những đội tàu nạo vét lớn nhất thế giới và chiếm một cổ phần lớn trong công ty Smit International, sở hữu Dockwise – một công ty vận chuyển hàng nặng lớn.

Tính tới năm 2018, Boskalis có gần 10,700 nhân viên và 900 con tàu. Boskalis hiện có các cơ sở hoạt động ở trên 75 quốc gia tại 6 châu lục.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ