[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.225] - Randstad (Hà Lan): Nhà cung cấp dịch vụ nhân sự lớn nhất trên thế giới

21-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Randstad, Hà Lan là nhà cung cấp dịch vụ nhân sự lớn nhất trên thế giới. Randstad chuyên về các dịch vụ nhân sự cho các công việc tạm thời và lâu dài, bao gồm nhân viên hợp đồng, chủ yếu là các chuyên gia và quản lý cấp cao.

Randstad NV, thường được gọi là Randstad và cách điệu là randstad, là một công ty tư vấn nguồn nhân lực đa quốc gia của Hà Lan có trụ sở chính tại đô thị Diemen, Hà Lan.

Randstad được thành lập tại Hà Lan vào năm 1960 bởi doanh nhân Frits Goldschmeding và hoạt động tại khoảng 39 quốc gia. Vào năm 2015, công ty đạt doanh thu 19,2 tỷ Euro và có thu nhập ròng 518,8 triệu Euro.

Randstad sử dụng khoảng 29.000 nhân viên. Xét trên phạm vi toàn cầu, Randstad có 4.473 chi nhánh. Randstad NV được liệt kê là RAND trên chỉ số thị trường AEX của Euronext Amsterdam. Người sáng lập Frits Goldschmeding vẫn là cổ đông lớn nhất.

Công ty được đặt tên theo vùng Randstad của Hà Lan. Randstad chuyên về các dịch vụ nhân sự cho các công việc tạm thời và lâu dài, bao gồm nhân viên hợp đồng, chủ yếu là các chuyên gia và quản lý cấp cao.

Ở hầu hết các quốc gia này, Randstad hoạt động theo cơ cấu đơn vị, theo đó mỗi đơn vị gồm hai nhà tư vấn chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng và lựa chọn ứng viên. Randstad quảng bá các hoạt động này dưới hai tên thương hiệu: Randstad và Tempo Team.

Ở một số quốc gia, Randstad cũng có các công ty điều hành tuyển chọn người quản lý cho các vị trí thường trực trong ban quản lý cấp trung và cấp cao. Giải pháp Nhân sự cũng liên quan đến một số dịch vụ như quy trình tuyển chọn, tư vấn nhân sự, thay thế và hỗ trợ nghề nghiệp.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ