[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.233] - Hranice Abyss (Cộng hòa Séc): Hang động dưới nước sâu nhất thế giới

01-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Độ sâu lớn nhất được xác nhận (tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2016) là 473 m (với 404 m dưới mực nước), khiến nó trở thành hang động dưới nước sâu nhất được biết đến trên thế giới.

Hranice Abyss, tên tiếng Anh được chính quyền du lịch địa phương thông qua, là hang hố ngập nước sâu nhất thế giới. Thực chất hang là một hang hố sụt phong hóa nằm gần thị trấn Hranice.

Độ sâu lớn nhất được xác nhận (tính đến ngày 27 tháng 9 năm 2016) là 473 m (với 404 m dưới mực nước), khiến nó trở thành hang động dưới nước sâu nhất được biết đến trên thế giới.

 

Hơn nữa, độ sâu dự kiến là 800–1200 m. Vào tháng 8 năm 2020, một cuộc khảo sát khoa học tới hang động này cho thấy nó sâu 1 km sau khi đo đạc. Hranice Abyss được tạo ra bởi sự sụp đổ của mái hang động và bị nước suối ấm chứa axit cacbonic ăn mòn trong đá vôi.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ