[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.239] - BW Gas (Na Uy): Công ty vận chuyển khí lớn nhất thế giới

09-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) BW Gas, Na Uy là công ty vận chuyển khí lớn nhất thế giới. Công ty có 98 hãng vận chuyển khí với tổng trọng lượng là 4.688.531 tấn trọng tải (DWT) vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí hóa lỏng (propan và butan).

BW Gas, trước đây được gọi là Bergesen Worldwide Gas, là công ty vận chuyển khí đốt lớn nhất thế giới và là một phần của tập đoàn Bergesen Worldwide.

Công ty có 98 hãng vận chuyển khí với tổng trọng lượng là 4.688.531 tấn trọng tải (DWT) vận chuyển khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí hóa lỏng (propan và butan). Công ty có trụ sở chính tại thành phố Oslo, Na Uy và được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Oslo.

Được thành lập vào năm 1955 bởi nhà chính trị YK Pao với tên gọi World-Wide Shipping, công ty điều hành đội tàu vận chuyển khí lớn nhất thế giới, với tổng số hơn 120 tàu khí bao gồm ba bến khí nổi. Hafnia, một thành viên của BW Group, điều hành đội tàu chở sản phẩm dầu lớn nhất thế giới và BW Offshore bao gồm số lượng lớn thứ hai các đơn vị sản xuất dầu và khí đốt nổi (FPSO).

Đội tàu do BW kiểm soát, gồm hơn 350 tàu, trong đó có tàu chở dầu thô và tàu chở hàng rời.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ