[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.244] - The Monnaie de Paris (Pháp): Tổ chức đúc tiền hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới

15-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Được thành lập vào năm 864 sau công nguyên, đây được xem là tổ chức đúc tiền hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới. Xét về mặt hành chính, " Direction of Coins and Medals", xưởng đúc tiền quốc gia là cơ quan quản lý của chính phủ Pháp chịu trách nhiệm phát hành tiền xu cũng như sản xuất huy chương và các mặt hàng tương tự khác.

The Monnaie de Paris (Paris Mint) là một viện thuộc sở hữu chính phủ Pháp, chịu trách nhiệm sản xuất các đồng tiền euro. Được thành lập vào năm 864 sau công nguyên, đây được xem là tổ chức đúc tiền hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới.

Ngoài ra, nếu xét ở mặt khác, đây cũng là tổ chức có hai địa điểm hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới, một cơ sở ở Paris và một cơ sở ở Pessac.

Xét về mặt hành chính, " Direction of Coins and Medals", xưởng đúc tiền quốc gia là cơ quan quản lý của chính phủ Pháp chịu trách nhiệm phát hành tiền xu cũng như sản xuất huy chương và các mặt hàng tương tự khác. Nhiều đồng tiền cổ được đặt trong các bộ sưu tập vẫn được lưu giữ ở đó.

Mặc dù vào thời Trung cổ có rất nhiều xưởng đúc khác ở các thành phố cấp tỉnh chính thức phát hành tiền đúc hợp pháp của Pháp nhân danh là người cai trị, nhưng Monnaie de Paris luôn là nhà phát hành chính.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ