[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.255] - Cambridge University Press (Anh): Nhà xuất bản báo chí lâu đời nhất trên thế giới

30-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cambridge University Press, Anh là nhà xuất bản báo chí lâu đời nhất trên thế giới. Cambridge University Press xuất bản hơn 50.000 đầu sách của các tác giả từ hơn 100 quốc gia.

Cambridge University Press (Nhà xuất bản Đại học Cambridge) là cơ sở kinh doanh xuất bản của Đại học Cambridge. Được vua Henry VIII cấp văn bản chính thức vào năm 1534, đây là nhà xuất bản báo chí lâu đời nhất trên thế giới.

Đây cũng là văn phòng của chính phủ quốc gia chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu chính thức do Hội đồng Nữ hoàng, các bộ trưởng của Vương miện hoặc các bộ khác ban hành. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (CUP) là một bộ phận của Đại học Cambridge, đồng thời là một nhà xuất bản giáo dục và học thuật.

Với các cơ sở kinh doanh có mặt trên toàn cầu, cùng các trung tâm xuất bản và văn phòng đại diện tại hơn 40 quốc gia, Cambridge University Press xuất bản hơn 50.000 đầu sách của các tác giả từ hơn 100 quốc gia.

Việc xuất bản của nó bao gồm hơn 380 tạp chí học thuật, sách chuyên khảo, tác phẩm tham khảo, sách giáo khoa của trường và đại học, cùng các ấn phẩm dạy và học tiếng Anh.

Ngoài ra, trường đại học cũng xuất bản các sách kinh thánh, điều hành một cửa hàng sách ở thành phố Cambridge và bán thông qua trang thương mại điện tử Amazon và có các địa điểm kinh doanh hội thảo ở thành phố Cambridge tại tòa nhà Pitt cùng trung tâm thể thao và xã hội Sir Geoffrey Cass.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ