[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.284] - Sveriges riksbank (Thụy Điển): Ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới

11-12-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong suốt thế kỷ 19, Riksbank duy trì vị trí thống trị như một tổ chức tín dụng và nhà phát hành giấy bạc ngân hàng. Ngân hàng cũng quản lý các giao dịch thương mại quốc gia cũng như tiếp tục cung cấp tín dụng cho công chúng.

Sveriges riksbank, hay đơn giản là Riksbank, là ngân hàng trung ương của Thụy Điển. Đây là ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới và là ngân hàng lâu đời thứ ba đang hoạt động. Riksbank bắt đầu hoạt động vào năm 1668.

Trước đó, Thụy Điển được phục vụ bởi Stockholms Banco (còn được gọi là Ngân hàng Palmstruch), được thành lập bởi Johan Palmstruch vào năm 1656. Mặc dù đây là ngân hàng tư nhân, nhưng chính nhà vua đã chọn ra cách quản lý: trong một thư gửi cho Palmstruch, ông đã cho phép ngân hàng hoạt động theo các quy định đã nêu.

Rút ra bài học kinh nghiệm của Stockholms Banco, Riksbank không được phép phát hành tiền giấy. Tuy nhiên, vào năm 1701, giấy phép đã được cấp phép để phát hành cái gọi là ghi chú tín dụng ". Vài năm sau, các ngân hàng thương mại đầu tiên được thành lập và những ngân hàng này cũng được phép phát hành tiền giấy.

Các tiền giấy đại diện cho một yêu cầu với ngân hàng mà không phải trả lãi suất, và do đó trở thành một nguồn thu nhập đáng kể cho các ngân hàng.

Trong suốt thế kỷ 19, Riksbank duy trì vị trí thống trị như một tổ chức tín dụng và nhà phát hành giấy bạc ngân hàng. Ngân hàng cũng quản lý các giao dịch thương mại quốc gia cũng như tiếp tục cung cấp tín dụng cho công chúng. Văn phòng chi nhánh đầu tiên được mở vào năm 1824, sau đó là các chi nhánh phụ mở ở mỗi quận.

Với tư cách là một ngân hàng trung ương, các hoạt động hiện tại của ngân hàng này khác với các hoạt động của ngân hàng trung ương khác trong thế kỷ 19. Ví dụ, không có hoạt động nào liên quan đến lãi suất được thực hiện.

Vị trí của Riksbank như một ngân hàng trung ương có từ năm 1897, khi Đạo luật Riksbank đầu tiên được chấp nhận đồng thời với một đạo luật cho phép Riksbank độc quyền phát hành tiền giấy. Bản quyền này đã kết luận vai trò và tầm quan trọng của ngân hàng đối với chính sách tiền tệ theo chủ nghĩa hiện đại, vì độc quyền phát hành tiền giấy là một điều kiện khi tiến hành chính sách tiền tệ và bảo vệ giá trị của đồng tiền.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ