[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.291] - The Observer (Anh): Thời báo chủ nhật lâu đời nhất thế giới

19-12-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) The Observer có đường lối tự do xã hội hoặc dân chủ xã hội về hầu hết các vấn đề. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1791, đây là thời báo Chủ nhật lâu đời nhất thế giới.

The Observer là một tờ báo của Anh xuất bản vào Chủ nhật. The Observer cũng về chủ đề chính trị như các tờ báo chị em của nó là The Guardian và The Guardian Weekly, và cũng là tờ báo thuộc công ty mẹ Guardian Media Group Limited khi mua lại vào năm 1993, The Observer có đường lối tự do xã hội hoặc dân chủ xã hội về hầu hết các vấn đề. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1791, đây là thời báo Chủ nhật lâu đời nhất thế giới.

Số đầu tiên, được xuất bản vào ngày 4 tháng 12 năm 1791 bởi W.S. Bourne, là tờ báo Chủ nhật đầu tiên trên thế giới. 

Mặc dù các ấn bản đầu tiên có mục đích độc lập về biên tập, Bourne cũng đã cố gắng hoàn lỗ và bán tiêu đề cho chính phủ. Khi việc này thất bại, anh trai của Bourne (một doanh nhân giàu có) đã đưa ra đề nghị với chính phủ, chính phủ cũng từ chối mua tờ báo nhưng đồng ý trợ cấp để đổi lấy ảnh hưởng đối với nội dung biên tập của nó.

Kết quả là tờ báo đã sớm có quan điểm chống lại những người cấp tiến như Thomas Paine, Francis Burdett và Joseph Priestley.

Sau khi tờ báo được “đổi máu” vào đầu năm 2010, tờ báo chính chỉ tập trung một số ít các phụ lục – Sport (Thể thao), The Observer Magazine (Tạp chí The Observer), The New Review (Tạp chí Tin Tức) và The New York Times International Weekly (Báo hàng tuần quốc tế The New York Thời báo), một phụ lục dài 8 trang của các bài báo được chọn từ The New York Thời báo đã được phân phối cùng với tờ báo từ năm 2007.

Cứ bốn tuần một lần, tờ báo này bao gồm tạp chí The Observer Food Monthly (The Observer Món Ăn Hằng Tháng), và vào tháng 9 năm 2013, tạp chí này đã ra mắt Observer Tech Monthly, một mục khoa học và công nghệ đã giành được giải Grand Prix tại Giải Báo chí 2014.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ