[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.317] - Veolia Water (Pháp): Nhà cung cấp dịch vụ nước lớn nhất thế giới

19-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Veolia Water lấy nguồn, xử lý, lưu trữ và vận chuyển nước từ môi trường (cặn nước mặt, sông và tầng chứa nước dưới lòng đất) để phân phối cho các hộ gia đình. Được biết công ty Veolia Water cung cấp nước uống cho gần 95 triệu người trên thế giới.

Veolia Water (trước đây là Vivendi Water, ban đầu là Compagnie Générale des Eaux), là bộ phận cấp nước của công ty Veolia Environnement của Pháp và là nhà cung cấp dịch vụ nước lớn nhất thế giới.

Vào năm 2009, tập đoàn đạt doanh thu 12,56 tỷ Euro. Trong đó, 72,9% doanh số đến từ châu Âu; 7,4% từ Châu Mỹ, 8,5% từ Châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ, và 11,2% từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Compagnie Générale des Eaux (CGE) được thành lập vào năm 1853. Năm 1889, phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên của công ty được thành lập tại đường 52, rue d’Anjou ở thành phố Paris, Pháp. Trụ sở chính của Veolia Water vẫn được đặt tại địa điểm này.

Hoạt động của Veolia Water có thể được nhóm lại thành hai lĩnh vực chính: cung cấp nước sạch, thu gom và xử lý nước thải / nước cống.

Cung cấp nước để uống 

Veolia Water lấy nguồn, xử lý, lưu trữ và vận chuyển nước từ môi trường (cặn nước mặt, sông và tầng chứa nước dưới lòng đất) để phân phối cho các hộ gia đình. Được biết công ty Veolia Water cung cấp nước uống cho gần 95 triệu người trên thế giới.

Xử lý nước thải

Một nhà máy xử lý nước thải ở Bồ Đào Nha Veolia Water thu gom và sau đó xử lý nước theo các quy định của quốc gia và quốc tế. Các phương pháp điều trị khác nhau được cung cấp tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm. Sau đó, nước quay trở lại vòng tuần hoàn. Veolia Water cung cấp dịch vụ xử lý nước cho 68 triệu người trên thế giới và tính đến năm 2009, công ty đã quản lý 3.229 nhà máy xử lý nước cấp thành phố.

Các dịch vụ khác

Ngoài ra, Veolia Water cũng sản xuất nước cho các quy trình công nghiệp và cung cấp các ứng dụng xử lý, sưởi ấm, làm mát và làm sạch cho công nghiệp.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử

 


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ