[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.336] - HALO Trust (Anh): Tổ chức nhân đạo rà phá bom mìn lớn nhất thế giới

05-02-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Công việc của tổ chức giúp tạo ra môi trường an toàn và bảo mật ở một số cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Tổ chức đưa các gia đình địa phương thoát nghèo bằng cách tạo công ăn việc làm cho những người rà phá bom mìn và chuẩn bị con đường cho sự phát triển và ổn định lâu dài.

HALO Trust là tổ chức rà phá bom mìn nhân đạo lớn nhất thế giới. Tổ chức chuyên cứu sống và giúp đỡ các cộng đồng bị đe dọa bởi bom mìn và các vũ khí chiến tranh khác, chẳng hạn như bom chùm, kho vũ khí nhỏ và thiết bị nổ tự chế (IED).

Công việc của tổ chức giúp tạo ra môi trường an toàn và bảo mật ở một số cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Tổ chức đưa các gia đình địa phương thoát nghèo bằng cách tạo công ăn việc làm cho những người rà phá bom mìn và chuẩn bị con đường cho sự phát triển và ổn định lâu dài.

Ra đời với mong muốn giúp đỡ người dân Afghanistan vào năm 1988, tổ chức hiện có 7.500 nhân viên quốc tế bao gồm trụ sở chính tại Vương quốc Anh, văn phòng Hoa Kỳ và các chương trình tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

HALO Trust là một công ty được bảo lãnh với văn phòng đăng ký tại 50 Broadway, thành phố London.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ