[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.111] - Delaware Aqueduct (Mỹ): Đường hầm cấp nước dài nhất thế giới

02-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Delaware Aqueduct, Mỹ là đường hầm cấp nước dài nhất thế giới.

Delaware Aqueduct là đường dẫn nước trong hệ thống cấp nước của Thành phố New York. Đường hầm lấy nước từ các hồ chứa Rondout, Cannonsville, Neversink và Pepacton ở bờ tây sông Hudson qua Trạm bơm Chelsea, sau đó vào các hồ chứa West Branch, Kensico và Hillview ở bờ đông, kết thúc tại Hillview ở Yonkers , New York.

Đường hầm được xây dựng giữa năm 1939 và 1945, cung cấp xấp xỉ nửa lượng nước tiêu dùng cho thành phố New York với 1.3 tỉ Galon (4,900,000 m3 nước) mỗi ngày. Với chiều rộng 4,1 m cùng chiều dài 137 km, Delaware là đường hầm dẫn nước dài nhất thế giới.

Aqueduct Delkn mang nước từ các hồ chứa nước đầu nguồn 95 dặm vuông (250 km2), 49,6 tỷ gallon Mỹ (188 triệu mét khối) và hồ chứa Rondout, hồ Cannonsville, Neversink và Pepacton qua Delwar và Đường hầm Neversink.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) 

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ