[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.148] - New York Stock Exchange (Mỹ): Sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường

09-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) New York Stock Exchange, Mỹ là sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường của số lượng công ty niêm yết, với giá trị 30.1 nghìn tỷ đô la Mỹ.

New York Stock Exchange (Viết tắt: NYSE, biệt danh: The Big Board) là một sàn chứng khoán Mỹ nằm trên con đường 11 Wall Street, quận trung tâm Lower Manhattan, thành phố New York, bang New York.

Tính đến tháng 1/2018, đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường của số lượng công ty niêm yết, với giá trị 30.1 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Giá trị giao dịch trung bình hằng ngày là tầm 169 tỷ đô la Mỹ vào năm 2013. Sàn giao dịch NYSE bao gồm 21 phòng chuyên dụng giao dịch. Tòa văn phòng giao dịch này được chọn làm Di Tích Lịch Sử Quốc Gia (National Historic Landmarks) vào năm 1978.

NYSE do công ty Intercontinental Exchange – một công ty cổ phần Mỹ (niêm yết NYSE: ICE) sở hữu. Trước đây, NYSE là một phần của tập đoàn NYSE Euronext (Viết tắt: NYX) được thành lập bởi sự sáp nhập của NYSE với Euronext vào năm 2007.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ