[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.150] - CBRE Group (Mỹ): Công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới

11-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) CBRE Group, Mỹ là công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới, có đối tác kinh doanh với hơn 90 trên 100 các công ty nằm trong top Fortune 100.

CBRE Group là một công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại Mỹ được thành lập vào ngày 27 tháng 8 năm 1906. CBRE là viết tắt của Coldwell Banker Richard Ellis. Đây là hiện là công ty dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới.

CBRE xếp thứ 128 trong danh sách Fortune 500 và luôn nằm trong top danh sách này mỗi năm kể từ năm 2008. CBRE có đối tác kinh doanh với hơn 90 trên 100 các công ty nằm trong top Fortune 100.

CBRE cung cấp các dịch vụ cho cả bên thuê mướn và nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản: 

Đối với dịch vụ cho bên thuê mướn, CBRE cung cấp các dịch vụ tư vấn, giao dịch (về cả hai mảng doanh số và thuê mướn bất động sản), cho tới quản lý dự án và các cơ sở cùng nhiều loại hình liên quan khác.

Đối với dịch vụ cho các nhà đầu tư, CBRE cung cấp các dịch vụ thị trường vốn (bao gồm doanh số bất động sản, môi giới thế chấp thương mại, khởi tạo khoản vay và phục vụ), thuê mướn tài sản, cho tới dịch vụ quản lý đầu tư, đầu tư tài sản, định giá và phát triển.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ