[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.165] - Bill & Melinda Gates Foundation (Mỹ): Tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới

29-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bill & Melinda Gates Foundation, Mỹ là tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản là 46.8 tỷ đô la Mỹ.

Tổ chức Bill & Melinda Gates (Viết tắt: BMGF), trước đây là tổ chức William H. Gates, là một tổ chức tư nhân Mỹ được thành lập bởi hai vợ chồng Bill Gate và Melinda Gates.

Có trụ sở tại thành phố Seattle, bang Washington, tổ chức bắt đầu hoạt động vào năm 2000 và được công nhận là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản là 46.8 tỷ đô la Mỹ.

 

Các mục tiêu chính của tổ chức trên toàn cầu là nhằm nâng cao giá trị chăm sóc sức khỏe và xóa đói giảm nghèo, bên cạnh việc mở rộng các cơ hội giáo dục và tiếp cận tới nền tảng công nghệ thông tin.

Tổ chức hiện được điều hành bởi Bill Gates và vợ ông cùng cộng sự Warren Buffett. Ngoài ra, tổ chức cũng bao gồm nhiều cán bộ điều hành khác như đồng chủ tịch William H. Gates cùng giám đốc điều hành Mark Suzman.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ