[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.182] - Manitoulin Island (Canada): Hòn đảo hồ lớn nhất thế giới

11-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Với diện tích 2,766 km2, đây là hòn đảo hồ lớn nhất thế giới. Đảo lớn đến nỗi khi chỉ tính riêng đảo là có chứa tới hơn 100 hồ nội địa.

Manitoulin Island (Đảo Manitoulin) là một hòn đảo nằm ở hồ Huron thuộc thềm lục địa Laurentia. Đảo nằm trong vùng các biên giới của tỉnh Ontario, Canada. Với diện tích 2,766 km2, đây là hòn đảo hồ lớn nhất thế giới. Đảo lớn đến nỗi khi chỉ tính riêng đảo là có chứa tới hơn 100 hồ nội địa. 

Ngoài có lịch sử là đảo cư ngụ của bộ tộc Anishinaabe và người châu Âu, các khám phá khảo cổ tại vùng Sheguiandah cho thấy rằng đảo cũng có dấu vết văn hóa của Paleo-Ấn Độ và Archaic từ năm 10,000 đến năm 2,000 trước công nguyên.

Bản thân đảo Manitoulin có chứa một vài hồ bên trong. Tính theo kích thước, ba hồ nổi bật nhất của đảo là hồ Manitou, Kagawong và Mindemoya.

Ba hồ này đều có chứa các đảo nhỏ bên trong chúng, hồ có đảo lớn nhất trong số ba hồ là đảo Treasure của hồ Mindemoya với 0.3 km2 – nằm ở trung tâm Manitoulin.

Theo Liên minh Klục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ