[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.225] - The Law Library of Congress (Mỹ): Thư viện luật có bộ sưu tập sách lớn nhất thế giới về luật và các nguồn tài liệu pháp lý của tất cả quốc gia trên thế giới

07-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) The Law Library of Congress, Mỹ là thư viện luật có bộ sưu tập sách lớn nhất thế giới về luật và các nguồn tài liệu pháp lý của tất cả quốc gia trên thế giới với hơn 2,8 triệu tập.

Thư viện Luật của Quốc hội (Law Library of Congress) là thư viện luật của Quốc hội Hoa Kỳ. Thư viện chứa đầy đủ hồ sơ luật pháp Hoa Kỳ cũng như các tài liệu từ hơn 240 khu vực pháp lý toàn cầu khác. Được thành lập vào năm 1832, các bộ sưu tập của thư viện hiện được đặt trong tòa nhà tưởng niệm James Madison của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Với hơn 2,8 triệu tập, đây là thư viện luật lớn nhất trên thế giới.

Thư viện Quốc hội được thành lập như một thư viện tham khảo nội bộ cho Quốc hội vào năm 1800, năm mà chính phủ chuyển từ thành phố Philadelphia đến thành phố mới Washington, D.C. Sách luật chiếm gần 20% bộ sưu tập ban đầu không qua bản sao chép. Phần lớn các ấn phẩm này đều được viết bằng tiếng Anh và viết theo luật Quốc tế.

Sứ mệnh của Thư viện Luật của Quốc hội là cung cấp thông tin nghiên cứu và pháp lý cho Quốc hội Hoa Kỳ cũng như các Tòa án và Cơ quan Hành pháp Liên bang Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp các dịch vụ thuê mướn sách làm nguồn tham khảo cho công chúng ...

Để thực hiện sứ mệnh này, thư viện đã tạo ra bộ sưu tập sách lớn nhất thế giới về luật và các nguồn tài liệu pháp lý khác từ tất cả các quốc gia, và hiện đang chuyển sang thời đại thông tin số hóa với cơ sở dữ liệu trực tuyến và thông tin hướng dẫn pháp lý trên toàn thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ