[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.233] - Enviva (Mỹ): Nhà sản xuất viên nén gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới

21-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Enviva, Mỹ là nhà sản xuất viên nén gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2015 và được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới tên EVA.

Enviva là nhà sản xuất viên nén gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới, một nguồn năng lượng dùng để tạo ra điện và nhiệt.

Enviva được thành lập vào năm 2004 và lần đầu tiên được đặt tại thành phố Richmond, tiểu bang Virginia. Trụ sở chính đã được chuyển đến Bethesda, bang Maryland vào năm 2011.

Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2015 và được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới tên EVA.

Enviva có 5 văn phòng công ty trên toàn thế giới, vận hành 9 nhà máy sản xuất viên nén tại 6 bang của Đông Nam Hoa Kỳ, sử dụng hơn 1.000 công ty liên kết và vận chuyển viên nén gỗ trên toàn thế giới từ 5 cảng ở Hoa Kỳ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ