[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.236] - Corteva, Inc. (Mỹ): Công ty độc lập chuyên nông nghiệp lớn nhất trên thế giới

25-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Corteva, Inc., Mỹ là công ty độc lập chuyên nông nghiệp lớn nhất trên thế giới. DowDuPont công bố tên Corteva vào tháng 2 năm 2018, nói rằng nó "bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ có nghĩa là 'trái tim' và 'thiên nhiên.'

Corteva, Inc. (còn được gọi là Corteva Agriscience) là một công ty hạt giống và hóa chất nông nghiệp lớn của Mỹ, từng là đơn vị nông nghiệp của DowDuPont trước khi được tách ra như một công ty đại chúng độc lập. Đây là công ty độc lập chuyên nông nghiệp lớn nhất trên thế giới.

DowDuPont công bố tên Corteva vào tháng 2 năm 2018, nói rằng nó "bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ có nghĩa là 'trái tim' và 'thiên nhiên.'" Corteva trở thành công ty đại chúng vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, khi DowDuPont phân phối cổ phiếu Corteva cho các cổ đông của mình.

Các doanh nghiệp nông nghiệp DowDuPont trở thành một phần của Corteva có doanh thu hơn 14 tỷ đô la vào năm 2017, điều này giúp Corteva lọt vào danh sách Fortune 500 trong năm đó.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ