[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.242] - Robert Half International (Mỹ): Công ty nhân sự kế toán và tài chính đầu tiên và lớn nhất thế giới

04-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Robert Half International, Mỹ là công ty nhân sự kế toán và tài chính đầu tiên và lớn nhất thế giới với hơn 345 địa điểm trên toàn thế giới.

Robert Half International, hay thường được gọi là Robert Half, là một công ty tư vấn nguồn nhân lực toàn cầu có trụ sở tại thành phố Menlo Park, bang California được thành lập vào năm 1948. Công ty là thành viên của S&P 500, được ghi nhận là công ty kế toán đầu tiên và lớn nhất thế giới bên cạnh là công ty nhân sự tài chính với hơn 345 địa điểm trên toàn thế giới.

Robert Half có nhiều cách phân chia. Công ty hoạt động thông qua ba mảng: nhân sự tạm thời và tư vấn, nhân sự vị trí cố định, và dịch vụ tư vấn rủi ro và kiểm toán nội bộ.

Thông qua các bộ phận Accountemps, Robert Half Finance & Accounting, Robert Half Management Resources, nó cung cấp các chuyên gia tạm thời, toàn thời gian và dự án trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Các bộ phận khác bao gồm OfficeTeam, chuyên về nhân sự hành chính và dịch vụ khách hàng, Nhóm Sáng tạo (Creative Group), tập trung vào tài năng thiết kế, nghệ thuật và sáng tạo, và Robert Half Legal, chuyên cung cấp đội ngũ nhân sự linh hoạt và thuê trực tiếp cho các chuyên gia pháp lý.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ