[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.249] - Frontline Ltd. (Bermuda): Công ty vận chuyển tàu chở dầu lớn nhất thế giới

15-10-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Hoạt động kinh doanh chính của Frontline là vận chuyển dầu thô. Tính đến năm 2008, công ty sở hữu một trong những đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới, bao gồm các tàu sân bay VLCC, Suezmax và Suezmax OBO.

Frontline Ltd. là công ty vận chuyển tàu chở dầu lớn nhất thế giới, có trụ sở tại thủ đô Hamilton, Bermuda và do John Fredriksen điều hành. Hoạt động kinh doanh chính của Frontline là vận chuyển dầu thô.

Tính đến năm 2008, công ty sở hữu một trong những đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới, bao gồm các tàu sân bay VLCC, Suezmax và Suezmax OBO. Frontline có nguồn gốc từ Frontline AB được thành lập vào năm 1985 và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Stockholm từ năm 1989 đến năm 1997.

Hemen Holding (công ty được kiểm soát gián tiếp bởi cổ đông và chủ tịch lớn nhất của Frontline - John Fredriksen) trở thành cổ đông lớn nhất của Frontline vào năm 1996.

Dưới thời Fredriksen, công ty đã thu mua một số công ty khác như: London và Overseas Freighters (1997), ICB (1999) và Golden Ocean (2000). Những vụ tiếp quản này đã giúp Frontline trở thành công ty tàu chở dầu lớn nhất thế giới và vẫn duy trì danh hiệu này cho đến ngày hôm nay.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ