[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.317] - Biotechnology Industry Organization (Mỹ): Hiệp hội thương mại công nghệ sinh học lớn nhất thế giới

14-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học phục vụ hơn 1.100 công ty công nghệ sinh học, trường nghiên cứu, trung tâm công nghệ sinh học các bang và các hiệp hội liên quan ở Hoa Kỳ và tại hơn 30 quốc gia khác.

Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học (BIO) là hiệp hội thương mại ngành công nghệ sinh học lớn nhất trên thế giới. Tổ chức được thành lập vào năm 1993 với tên gọi tổ chức Công nghiệp Công nghệ Sinh học và đổi tên thành Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học vào ngày 4 tháng 1 năm 2016.

Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học phục vụ hơn 1.100 công ty công nghệ sinh học, trường nghiên cứu, trung tâm công nghệ sinh học các bang và các hiệp hội liên quan ở Hoa Kỳ và tại hơn 30 quốc gia khác.

BIO tổ chức một cuộc họp thương mại hàng năm tại Hoa Kỳ, đây là điều cần thiết cho sự phát triển kinh doanh và các hoạt động hợp tác thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, vì việc phát triển sản phẩm rất tốn kém, cộng thêm thời gian phát triển sản phẩm dài và rủi ro pháp lý là cao.

Năm 2018, Hội nghị Quốc tế BIO được tổ chức tại Boston và có sự tham dự của 18.289 đại biểu đến từ 49 tiểu bang, Đặc khu Columbia và Puerto Rico và 67 quốc gia. Ngoài ra, BIO cũng tổ chức các cuộc họp đối tác khu vực, chẳng hạn như ở Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ