[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.327] - Thư viện Harvard (Mỹ): Hệ thống thư viện tư nhân lớn nhất và thư viện học thuật lớn nhất trên thế giới

25-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thư viện Harvard là hệ thống thư viện tư nhân lớn nhất và thư viện học thuật lớn nhất thế giới. Bộ sưu tập của nó chứa gần 20 triệu tập, 400 triệu bản thảo, 10 triệu bức ảnh và một triệu bản đồ.

Thư viện Harvard là tổ chức bảo trợ (umbrella organization) cho các thư viện Đại học Harvard và các dịch vụ dùng chung giữa 2 bên, chẳng hạn như quyền truy cập, bảo quản, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, hình ảnh kỹ thuật số và dịch vụ khám phá. Thư viện Harvard gần 400 năm tuổi, trở thành hệ thống thư viện lâu đời nhất ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, thư viện Harvard là hệ thống thư viện tư nhân lớn nhất và thư viện học thuật lớn nhất thế giới. Bộ sưu tập của nó chứa gần 20 triệu tập, 400 triệu bản thảo, 10 triệu bức ảnh và một triệu bản đồ.

Thư viện Harvard có bộ sưu tập lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, sau Thư viện Quốc hội và Thư viện Công cộng Boston. Dựa trên số lượng vật phẩm được lưu giữ, đây là thư viện lớn thứ năm ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Harvard là một phần của Hiệp hội Bảo tồn và Thu thập Nghiên cứu (ReCAP) cùng với thư viện Columbia, thư viện Đại học Princeton và thư viện công cộng New York, và Liên đoàn Thư viện Ivy Plus, cung cấp hơn 90 triệu cuốn sách cho người dùng của thư viện.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ