[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.329] - Crawford & Company (Mỹ): Nhà cung cấp độc lập các dịch vụ quản lý khiếu nại lớn nhất thế giới

27-01-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Crawford tiếp tục mở rộng việc cung cấp các sản phẩm của mình cho ngành bảo hiểm. Năm 1968, Crawford trở thành một công ty giao dịch công khai. Năm 1971, Crawford có giới thiệu một dịch vụ yêu cầu bồi thường 24/7 mới được gọi là MAYDAY.

Có trụ sở tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, Crawford & Company là nhà cung cấp độc lập lớn nhất thế giới về quản lý yêu cầu bồi thường cho ngành bảo hiểm và quản lý rủi ro cũng như các tổ chức tự bảo hiểm, với khách hàng tại hơn 70 quốc gia. Jim Crawford, trước đây là giám đốc công ty bảo hiểm, thành lập Crawford & Company vào năm 1941.

Vào ngày 27 tháng 5 năm 1941, ông mở văn phòng Crawford đầu tiên tại thành phố Columbus, bang Georgia. Từ thời điểm đó, Crawford mở rộng hoạt động trên khắp nước Mỹ. Các văn phòng này đã xử lý các yêu cầu bồi thường thương vong và công nhân cho tất cả các hãng bảo hiểm lớn. Tính đến năm 1967, Crawford & Company đã có văn phòng tại các nước Canada, Puerto Rico, Anh và Hoa Kỳ.

Crawford tiếp tục mở rộng việc cung cấp các sản phẩm của mình cho ngành bảo hiểm. Năm 1968, Crawford trở thành một công ty giao dịch công khai. Năm 1971, Crawford có giới thiệu một dịch vụ yêu cầu bồi thường 24/7 mới được gọi là MAYDAY.

Cùng lúc đó, Crawford đã giới thiệu ba dịch vụ mới: Dịch vụ Phục hồi chức năng, Dịch vụ Quản lý Rủi ro và Dịch vụ Thảm họa. Các dịch vụ này đã giúp mở rộng thêm Crawford ngoài việc là một công ty quản lý các yêu cầu chuyên về tài sản và thương vong.

Crawford cung cấp các dịch vụ tổng hợp, toàn diện về khiếu nại, gia công quy trình kinh doanh và dịch vụ tư vấn cho các dòng sản phẩm chính, bao gồm: Quản lý khiếu nại về tài sản và thương vong, Yêu cầu bồi thường cho người lao động và quản lý y tế và Quản lý giải quyết pháp lý.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ