[Viện Kỷ Lục Châu Úc (AURI) - Đề Cử - P.65] - Australian National Insect Collection (Úc): Bảo tàng sưu tầm côn trùng bản địa nước Úc lớn nhất thế giới

14-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Australian National Insect Collection, Úc là bảo tàng sưu tầm côn trùng bản địa nước Úc lớn nhất thế giới.

Bảo tàng sưu tầm côn trùng quốc gia Úc (Australian National Insect Collection, viết tắt: ANIC) là bảo tàng có bộ sưu tập côn trùng bản địa Úc lớn nhất thế giới, chuyên sưu tầm các nhóm côn trùng như ve, nhện, giun đất, tuyến trùng và các loài rết.

Có hơn 12 triệu mẫu vật được lưu trữ trong bộ sưu tập của viện côn trùng CSIRO ở thủ đô Canberra, Úc. Các mẫu vật do chính đội ngũ nhân viên viện CSIRO sưu tầm, hoặc thông qua quyên góp và được các cá nhân và các khu viện khác trao tặng. Mỗi năm bộ sưu tập đều có thêm hơn 100,000 các mẫu vật khác.  

Bảo tàng ANIC được khởi xây vào năm 1928, là bảo tàng sưu tập thuộc chuỗi phòng ban Côn trùng học Kinh tế của viện nghiên cứu CSIR. Năm 1959, số lượng lớn các mẫu vật côn trùng đã bắt đầu được phân loại theo từng cá thể. Sau khi xây dựng xong, bảo tàng vẫn chưa được đặt tên chính thức.

Mãi qua nhiều năm thảo luận thì vào ngày 8 tháng 3 năm 1962, cái tên Australian National Insect Collection đã được chính phủ liên bang chính thức phê duyệt. Bên cạnh đó, bảo tàng ANIC cũng vinh hạnh khi được chính phủ trao tặng danh dự di sản quốc gia Úc, phụ trách công tác bảo tồn côn trùng nhằm phục vụ cho các nghiên cứu khoa học trong tương lai. 

Bảo tàng ANIC là một bảo tàng lưu trữ dữ liệu theo mô hình vật lý, với mỗi loại mẫu vật sưu tầm được đều có một nguồn thông tin ghi chép đặc điểm sinh học riêng biệt.

Các bộ sưu tập của bảo tàng ANIC được phục vụ cho công tác khoa học của các nhà nghiên cứu cơ quan chính phủ CSIRO, các nhà khoa học Úc cho đến các tổ chức nghiên cứu quốc tế, bên cạnh sinh viên và các nhà nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học. Trong đó, nổi bật là các lĩnh vực: 

  • Sinh học tiến hóa

  • Phân loại học

  • Quản lý nguồn tài nguyên

  • Tìm hiểu về hệ thống sinh thế và đa dạng sinh học

  • Nghiên cứu cách ly

  • Nghiên cứu địa lý sinh học

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ