image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.233] - Enviva (Mỹ): Nhà sản xuất viên nén gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới

21-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Enviva, Mỹ là nhà sản xuất viên nén gỗ công nghiệp lớn nhất thế giới. Công ty đã tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu vào năm 2015 và được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới tên EVA.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 13 của 277 trang (2761 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ