image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.184] - Western Digital (Mỹ): Nhà sản xuất ổ cứng lớn nhất thế giới

14-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Western Digital, Mỹ là nhà sản xuất ổ cứng lớn nhất thế giới. Western Digital có một quá trình lịch sử lâu dài trong lĩnh vực điện tử, với danh nghĩa là một công ty sản xuất mạch tích hợp và sản phẩm dự trữ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 15 của 243 trang (2428 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ