image not found

Nhà khoa học đầu tiên nuôi cấy thành công nấm hoàng chi

20-02-2012

Tiến sĩ Ngô Anh (khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Huế) là người đã phát hiện và nuôi cấy thành công nhiều loài nấm, trong đó có linh dược quý hiếm hoàng chi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 40 của 40 trang (399 bài)Đầu<...3637383940
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ