image not found

Rừng nhiều loài lan nhất

18-02-2012

Đó là khu rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên với khoảng 200 loài hoa lan, được xem là vương quốc của hoa lan với các tên được ghi vào sách Đỏ Việt Nam như lan Hài vàng, Hài kết….

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 44 của 44 trang (437 bài)Đầu<...41424344
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ