[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Mỹ (AMRI) – P38 - La Casa de Moneda de México (Mexico): Sở đúc tiền tệ đầu tiên tại châu Mỹ

22-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) La Casa de Moneda de México, Mexico là sở đúc tiền tệ đầu tiên tại châu Mỹ.

Mexican Mint được thành lập vào năm 1535 bởi Antonio de Mendoza người Tây Ban Nha thông qua một nghị định của chế độ quân chủ Tây Ban Nha nhằm lập ra sở đúc tiền tệ đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Các đồng xu Peso Tây Ban Nha, đồng tiền bạc peso được lưu hành rộng rãi khắp các nước châu Mỹ và châu Á vào thế kỷ 19 và trở thành nền tảng tiền tệ quốc gia hiện đại của nhiều quốc gia ở những khu vực này trên thế giới, bao gồm tiền đô la Hoa Kỳ, tiền yên Nhật Bản và tiền nhân dân tệ Trung Quốc.

Kể từ năm 1983, việc sản xuất đồng xu chỉ được thực hiện tại thành phố San Luis Potosí. Ngoài ra, các trụ sở cũ trước đây hiện là khu bảo tàng Museo Nacional de las Culturas ở thành phố Mexico, khách hàng chính của sở là ngân hàng Mexico.

Kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2014, tổng giám đốc sở đúc tiền tệ là ông Guillermo Hopkins Gamez – ông đồng thời cũng là phó giám đốc của hội nghị các nhà đứng đầu sở đúc tiền tệ.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ