[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.571]: Đơn vị ra mắt Hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao cho các trường đại học đầu tiên của Việt Nam

21-08-2020

(Vietmaster) Ngày 18/8/2020, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả xếp hạng đối sánh và gắn sao (UPM) lần đầu tiên cho 30 trường tại Việt Nam và ASEAN.

 

 

Hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao - University Performance Metrics (UPM) là sản phẩm của nhóm nghiên cứu Đại học Quốc gia Hà Nội do GS Nguyễn Hữu Đức đứng đầu, được tài trợ bởi Chương trình Khoa học giáo dục cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

 

 

UPM đánh giá các trường đại học dựa trên 8 nhóm tiêu chuẩn (lĩnh vực) với 54 tiêu chí, mỗi tiêu chí có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng điểm là 1.000. Các nhóm tiêu chuẩn lớn gồm quản trị chiến lược (chiếm trọng số 6%), đào tạo (35%), nghiên cứu (20%), đổi mới sáng tạo (11%), hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (6%), công nghệ thông tin và tài nguyên số (10%), mức độ quốc tế hóa (6%) và phục vụ cộng đồng (6%).

 

 

Các chỉ số thực tế của từng tiêu chí, tiêu chuẩn đều được đối sánh với mốc chuẩn và gắn sao (từ 1 đến 5 sao) giúp nhận diện tổng thể, có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu đến từng hoạt động, lĩnh vực của cơ sở giáo dục đại học.

 

 

Theo kết quả đánh giá tổng thể của các trường đại học thuộc nhóm 5 sao, những trường này đều có chung điểm mạnh: nổi trội, đồng đều về đội ngũ giảng viên, kết quả nghiên cứu khoa học, hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

 

 

Cụ thể, các trường đại học 5 sao thường có tỉ lệ giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên đạt trên 60%; công bố quốc tế đạt tỉ lệ trên 1,5 bài báo/giảng viên (thậm chí đối với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Công nghệ, tỉ lệ này đã đạt trên 3,0); chỉ số trích dẫn trung bình trên bài báo đạt trên 6 lần; có hơn 10 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và đặc biệt là có các trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp,...

 

 

Tuy nhiên, nhờ có lợi thế của đối sánh toàn diện, UPM cũng đã phát hiện một số điểm bất ngờ về sự khác biệt giữa hai khối các trường ĐH Việt Nam và khu vực trong quản trị chiến lược, về chất lượng công bố và hệ sinh thái khởi nghiệp.

 

 

Cụ thể, các trường ĐH trong khu vực ASEAN chú trọng nhiều hơn đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản trị chiến lược. Trong khi đó, đa số các trường ĐH Việt Nam đang ít hoặc mới quan tâm đến các vấn đề này.

Về chất lượng công bố quốc tế thì chỉ số trích dẫn trung bình trên bài báo quốc tế trong 5 năm gần nhất của các trường ĐH Việt Nam lại cao hơn; đồng thời, tỉ lệ các bài báo có tên tác giả nước ngoài của các trường ĐH Việt Nam cũng cao hơn hẳn các ĐH trong khu vực.

 

 

Ngược lại, số bằng sáng chế, đặc biệt là các sáng chế đăng ký ở các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế thống kê trong 5 năm gần đây của các trường ĐH trong khu vực lại cao hơn của các trường ĐH Việt Nam.

 

 

Về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi các không gian sáng tạo chung, công viên công nghệ cao khá phổ biến ở các trường ĐH trong khu vực thì với các trường ĐH Việt Nam vẫn còn tương đối xa lạ

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: Đơn vị ra mắt Hệ thống xếp hạng đối sánh và gắn sao cho các trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

 


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ