Hành trình quảng bá các giá trị Kỷ lục Phật giáo thế giới (Lần 2): Đề cử 2 - Kì thi Tam tạng Pháp sư

30-06-2015

(Vietkings) - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam – Vietkings chính thức công bố và gửi đến Đại Hội Đồng Liên Minh Kỷ Lục Thế giới danh sách đề cử kỷ lục Phật giáo Thế giới lần thứ 2.

Kì thi Phật giáo có thời gian dài nhất thế giới

Kỳ thi tuyển chọn Tam tạng Pháp sư ( Tipitakadhara Tipitakakovida Selection Examination) ở Myanmar là một kỳ thi Phật giáo có thời gian dài nhất trên thế giới và toàn bộ một kỳ thi diễn ra trong vòng 5 năm: trong năm đầu và năm thứ hai, các thí sinh được kiểm tra về Luật tạng (gồm 2.260 trang), kéo dài trong 20 ngày; trong năm thứ ba thì kiểm tra ba tập của Kinh tạng (gồm 779 trang); trong năm thứ tư va thứ năm thì kiểm tra 5 tập đầu (gồm 1.390 trang) và hai tập cuối trong bảy tập của Luận tạng (gồm 3597 trang). Vị Tăng sĩ vượt qua được cả hai nội dung thi, và được phong tặng danh hiệu "Tipitakadhara” đầu tiên của Miến Điện là ngài Vicittasarabhivamsa, vào năm 1953, lúc đó ngài được 42 tuổi.

Cuộc thi Tam Tạng Pháp Sư lần 64 – năm 2012

Kỳ thi tuyển chọn Tam tạng Pháp sư được tổ chức gần đây nhất là vào năm 2004. Trong kỳ thi này có tất cả là 184 vị Tăng sĩ đã tham gia, và chỉ có hai người vượt qua được cả phần thì tụng đọc thuộc lòng và thi viết các nội dung kiển điển theo quy định và có một người vượt qua được phần thi tụng đọc thuộc lòng.

Ở Miến Điện có những trường Phật học chuyên giảng dạy và hướng dẫn cho học viên nội dung và phương pháp học Tam tạng Kinh điển để dự kỳ thi chuyển chọn Tam tạng Pháp sư. Các vị giảng viên tại các trường ấy đa phần là những vị đã từng tham dự các kỳ thi tuyển chọn Tam tạng và có kinh nghiệm học tập, am tường về Tam tạng Kinh điển.

Vietkings

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ