[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.491]: Phòng khám BSGĐ đầu tiên hoạt động theo mô hình độc lập, thực hành và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo nguyên lý Y học Gia đình

17-06-2020

(Vietmaster) Phòng khám BSGĐ Trường ĐH Y Dược Huế là phòng khám BSGĐ đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình độc lập, có chức năng khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khoẻ theo nguyên lý y học gia đình (YHGĐ) cho người dân.

 

 

Một thành tựu nổi bật trong công tác chăm sóc y tế trong năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế là sự kiện Phòng khám Bác sĩ gia đình (BSGĐ) Trường đại học Y Dược Huế được Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 325/BYT-GPHĐ.

Theo đó, phòng khám BSGĐ Trường đại học Y Dược Huế là phòng khám BSGĐ đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình độc lập, có chức năng khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khoẻ theo nguyên lý y học gia đình (YHGĐ) cho người dân, đồng thời được tiếp nhận người bệnh từ các phòng khám tuyến dưới chuyển lên.

 

 

Phòng khám cũng đã được Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định cho phép tiếp nhận khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến đối với người có thẻ BHYT. Với đội ngũ các giáo sư, bác sĩ uy tín, nhiều kinh nghiệm được đào tạo tại nước ngoài về YHGĐ và trang thiết bị hiện đại, phòng khám được Bộ Y tế đánh giá là mô hình mẫu cho cả nước và được Sở Y tế chọn làm hạt nhân cho việc phát triển mạng lưới phòng khám BSGĐ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Việt Nam, Bộ Y tế triển khai thực hiện “Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2013-2020” và tháng 4/2016 vừa qua đã phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám BSGĐ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, lộ trình đến năm 2020 có ít nhất 80% tỉnh, thành phố triển khai mô hình phòng khám BSGĐ.

 

 

Trong bước đầu áp dụng mô hình bác sĩ gia đình, Phòng khám BSGĐ thuộc trung tâm đã triển khai các dịch vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe cá nhân và hộ gia đình, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, cũng như thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn sức khoẻ, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân. Phòng khám BSGĐ đã tổ chức được một số chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 3.000 người dân tại các địa phương cũng như hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu và chuyên môn kỹ thuật cho các phòng khám BSGĐ ở tuyến xã, phường và tư nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam đang đề xuất Kỷ lục: Phòng khám BSGĐ Trường ĐH Y Dược Huế -Phòng khám BSGĐ đầu tiên hoạt động theo mô hình độc lập, thực hành và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo nguyên lý Y học Gia đình.


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ