[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.140] Giếng khoan 61 (Mỏ khí Tiền Hải C, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình): Giếng khoan đầu tiên tại Việt Nam phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp do các kỹ sư người Việt tự thiết kế, xây dựng đưa vào khai thác

15-08-2019

(Kỷ lục - VietKings) Giếng khoan 61 nằm trong khu vực trụ sở của chi nhánh Công ty Dầu khí Sông Hồng tại Thái Bình (xã Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình). Giếng 61 là giếng khoan đầu tiên trên cấu tạo mỏ Tiền Hải C, tại đây đã phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp đầu tiên ở độ sâu 1.156m và cũng là giếng khoan được chính các cán bộ, kỹ sư người Việt Nam tiến hành từ thiết kế đến xây dựng đưa vào khai thác công nghiệp.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở miền võng Hà Nội đã được tiến hành từ đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước và đến năm 1975 đã phát hiện mỏ khí Tiền Hải “C” với trữ lượng tại chỗ khoảng hơn 1 tỷ m3

 

 

Vào ngày 12-7-1969 tại làng Khuốc, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mũi khoan đầu tiên đã được mở lỗ với mục đích tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Liên tiếp 6 năm sau đấy là giai đoạn chuẩn bị cấu tạo để khoan sâu tìm kiếm dầu khí. Vào giai đoạn này, Đoàn địa chất 36, sau này đổi tên là Công ty Dầu khí 1 đã tiến hành khoan 8 giếng trên 4 cấu tạo, trong đó có giếng 61 là giếng khoan đầu tiên trên cấu tạo mỏ Tiền Hải C (vào tháng 12-1975). (Nguồn hình: internet)

 

 

Tại giếng khoan 61 đã phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp đầu tiên ở độ sâu 1.156m trong trầm tích Mioxen, hệ tầng Tiên Hưng với lưu lượng hơn 100 nghìn m3 khí/ngày đêm và phát hiện ra dầu ở giếng khoan 63. Đây là thời điểm được đánh giá là bước ngoặt lịch sử trong ngành Dầu khí Việt Nam khi chính thức phát hiện ra khí tự nhiên và dầu mỏ dưới lòng đất. Trong hình là trạm xử lý khí đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn hình: internet)

 

 

 Sau thời gian triển khai công tác thẩm lượng và phát triển khai thác, ngày 19-4-1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên đã được đưa vào buồng đốt tua-bin nhiệt điện công suất 10MW tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để thử nghiệm phát điện. Vỉa T3 giếng khoan 61 khai thác kết thúc vào ngày 15-9-1988. Tổng sản lượng khai thác 74,62 triệu m3. Trên ảnh là một van khí của Giếng khoan 61 đến nay vẫn còn hoạt động. (Nguồn hình: internet)

 

 

 

 Giếng khoan 61 và Khu vực mỏ khí Tiền Hải C là công trường lớn đầu tiên và có ý nghĩa lớn, là một địa danh đặc biệt, là nơi khởi nguồn của ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam. Hiện khu vực này do Công ty Dầu khí Sông Hồng đang trực tiếp quản lý và sử dụng. (Nguồn hình: internet)

 

 

Khu vực mỏ khí Tiền Hải “C” và Giếng khoan 61 là một cột mốc minh chứng quan trọng đánh dấu lần đầu tiên ngành dầu khí Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam cho đến hiện tại và tương lai. (Nguồn hình: internet)

Với những điểm nhấn đặc biệt, Giếng khoan 61 (Mỏ khí Tiền Hải C, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lụcGiếng khoan đầu tiên tại Việt Nam phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp do các kỹ sư người Việt tự thiết kế, xây dựng đưa vào khai thác.

Giếng Tổ có độ sâu hơn 2.400m tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, bắt đầu khoan vào ngày 3-2-1975.

Đây là giếng khoan thăm dò đầu tiên phát hiện khí tự nhiên tại cấu tạo Tiền Hải C, trong trầm tích Mioxen, hệ tầng Tiên Hưng với lưu lượng hơn 100 nghìn m3 khí/ngày đêm và cũng là giếng khai thác khí công nghiệp đầu tiên của ngành Dầu khí Việt Nam vào ngày 19-4-1981.


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ