[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.151] Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương): Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất đầu tiên của Việt Nam

21-08-2019

(Kỷ lục - VietKings) Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II thuộc Cty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh có công suất tối thiểu khoảng 10.000m3 và tối đa có thể lên đến 18.000m3/ngàyđêm. Đây là nhà máy kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam xử lý nước công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất.

Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II có công suất tối thiểu khoảng 10.000m3 và tối đa có thể lên đến 18.000m3/ngàyđêm. Đây là nhà máy kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam xử lý nước công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất. Kết quả thử nghiệm hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên & Môi trường và tiêu chuẩn của Bộ Y tế là nước sinh hoạt phục vụ sản xuất.

 

 

Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2, là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phương pháp xử lý vi sinh, chuyên xử lý nước thải công nghiệp và nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Y tế. (Nguồn hình: Internet)

Nhà máy xử lý nước công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất bằng phương pháp vi sinh, với quy trình xử lý nước thải có nhiều ưu điểm như: không có nước thải xả ra môi trường; nước được xử lý để phục vụ lại các nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; không hạn chế mức độ ô nhiễm và lưu lượng xả thải. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không cần xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cục bộ, Công ty Hằng Hữu Huỳnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề nước thải.

Ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh cho biết: “ Việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) đã phát sinh vấn đề nước xả thải ra môi trường, xuất hiện nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên cả nước. Hôm nay, với trách nhiệm của người đầu tiên phát triển các KCN, tôi cũng sẽ là người đầu tiên tham gia giải quyết hậu quả của các KCN bằng việc khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II. Nhà máy xử lý nước thải khi đi hoạt động sẽ dành 30% lợi nhuận để làm từ thiện và 10% phục vụ nghiên cứu khoa học về môi trường như nước thải, rác thải và khí thải."

 

 

Sự ra đời của Nhà máy Xử lý nước thải Sóng Thần II là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn và tiếp tục được khuyến khích trong thời gian tới. (Nguồn hình: Internet)

Hiện nay nguồn nước đang dần cạn kiện, việc nhà máy có năng lực tái tuần hoàn sử dụng nguồn nước góp phần tiết kiệm nguồn nước, bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi hoàn toàn đúng đắn và tiếp tục được khuyến khích trong thời gian tới và là mô hình lý tưởng cho việc xử lý nước thải ở Việt Nam.

Với điểm nhấn đặc biệt, có ý nghĩa tích cực về kinh tế và bảo vệ môi trường, Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần II (TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lục: Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp thành nước phục vụ sản xuất đầu tiên của Việt Nam.


Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ