[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.183] Cảng Sài Gòn: Thương cảng đầu tiên của Việt Nam

09-09-2019

(Kỷ lục - Vietkings) Là một thương cảng lớn nhất và được hình thành sớm nhất của Việt Nam, cảng Sài Gòn nằm trên sông Sài Gòn với diện tích lúc xây dựng 386 mẫu, gồm năm khu vực cảng thành viên. Hiện nay Cảng Sài Gòn vẫn là một cảng lớn nhất cả nước.

Là một thương cảng lớn nhất và được hình thành sớm nhất của Việt Nam, Thương cảng Sài Gòn nằm trên sông Sài Gòn, cách biển 45 km, diện tích lúc xây dựng 386 mẫu, gồm năm khu vực cảng thành viên là: Khu Hàm Nghi dọc theo hữu ngạn sông Sài Gòn có ba cầu tàu dành cho tàu lưu hành nội địa; khu Nhà Rồng tọa lạc trên khúc sông Tàu Hủ, Kênh Tẻ có 3 bến đầu cho tàu viễn dương; khu Khánh Hội có một bến đầu cũng dành cho tàu viễn dương; khu chợ Cá - khu 18 - có ba cầu tàu và hai bến đậu tàu nội địa. Quan trọng nhất là khu chính của Thương cảng Sài Gòn, tất cả đều cho tàu viễn dương neo đậu, ăn hàng.

 

 

Thương cảng Sài Gòn 150 năm trước (năm 1866) – hai năm sau khi được xây dựng. (Nguồn hình: Internet)

Thực dân Pháp bắt đầu có quyết định xây dựng Cảng Sài Gòn vào ngày 22-2-1860. Người Pháp đã giao việc xây dựng cảng biển đầu tiên này cho Hãng Messageriesies Imperiales và bắt đầu xây dựng cảng năm 1862. Một năm sau, Cảng chính thức thông thương với quốc tế dưới tên gọi là Port de Commerce de Sai Gon. Ngày 2-1-1914, toàn quyền Pháp tại Ðông Dương đã ký sắc lệnh công nhận Thương cảng Sài Gòn là một cảng công lập, có nghĩa vụ đóng thuế cho chính phủ Pháp ở Ðông Dương. 

Suốt trong quá trình phát triển, Thương cảng Sài Gòn là một cảng lớn nhất tại cả địa bàn Ðông Dương, mà trong hai giai đoạn 1936-1943 và 1946-1954, Cảng Sài Gòn đã đưa các hàng chiến lược từ vũ khí, kim khí, máy móc, cũng như hàng hóa tiêu dùng cho đội ngũ quân Pháp tại ba kỳ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

 

 

Cảng Sài Gòn đầu thập niên 70.(Nguồn hình: Internet)

Hàng xuất từ Nam Kỳ đi chủ yếu là gạo, cao-su, sản phẩm thiên nhiên. Số lượng tàu vào, ra cảng các năm này cho thấy hàng phục vụ cho cuộc chiến tranh của Pháp là cao nhất, như năm 1944: 267 chiếc với 420 nghìn tấn hàng, lượng tàu vào nhiều nhất là năm 1954 với 1.745 chiếc với 2 triệu 855 nghìn tấn hàng.

Trong suốt 15 năm kể từ 1940 đến 1955 khi Pháp bàn giao Cảng Sài Gòn cho đế quốc Mỹ, thì tại Thương cảng Sài Gòn đã có 30 triệu tấn hàng hóa vào ra cảng. Khi bàn giao thương cảng, lần đầu tiên người Pháp đã mở lớp đào tạo hoa tiêu cho người Việt, và đây cũng là lớp hoa tiêu đầu tiên mà người Việt Nam được học nghề đi biển.

Từ năm 1954-1955, Thương cảng Sài Gòn có đủ tư cách pháp nhân, quyền tự trị. Năm 1955, việc cai quản thương cảng được giao cho một Hội đồng quản trị, Giám đốc Thương cảng điều hành về chuyên môn, hành chính và tài chính, do sự ủy quyền và chịu sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Vào những năm này Thương cảng Sài Gòn có ba khu: Khu công tác, khu khai thác, khu hành chính kế toán. Số lượng nhân viên lúc đó là hơn một nghìn nhân viên, kỹ sư. Lượng hàng xuất nhập qua cảng cũng chủ yếu là hàng phục vụ cho chiến tranh, nhiều nhất là các năm 1955: có 2,3 triệu tấn; 1964 có 3,3 triệu tấn.

 

 

Cảng Sài Gòn là thương cảng đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn hình: Internet)

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, Thương cảng Sài Gòn chính thức mang tên Cảng Sài Gòn. Hiện nay Cảng Sài Gòn vẫn là một cảng lớn nhất cả nước với năm khu cảng hoàn chỉnh: Nhà Rồng, Khánh Hội, Tân Thuận 1, Tân Thuận 2 và Cần Thơ. Toàn bộ hệ thống Cảng có 570 nghìn m2, với 2.830 m cầu tàu, 250 nghìn m2 bãi chứa hàng, năng lực bốc xếp là trên 16 triệu tấn/năm. Hiện Cảng Sài Gòn vẫn là đơn vị đầu đàn trong ngành vận tải biển của Việt Nam.

Với điểm nhấn đặc biệt, Cảng Sài Gòn đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lục:Thương cảng đầu tiên của Việt Nam.

 

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ