[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.210] Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận): Thành phố có tên dài nhất Việt Nam

28-09-2019

(Kỷ lục - VietKings) Với 16 chữ cái, Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố có tên dài nhất trong số 76 thành phố ở nước ta hiện nay.

 

 

Phan Rang - Tháp Chàm là thành phố có tên dài nhất Việt Nam hiện nay. Tên thành phố có đến 4 từ và 16 chữ cái. Trong lịch sử, vùng đất Phan Rang - Tháp Chàm đã trải qua nhiều lần chia tách, tái lập, thay đổi địa danh và địa giới hành chính. Ảnh: Báo Ninh Thuận

 

 

Có những giai đoạn, Phan Rang và Tháp Chàm là những đơn vị hành chính riêng biệt. Địa danh ghép Phan Rang - Tháp Chàm chính thức ra đời từ năm 1948, do chính quyền cách mạng đặt. 

 

 

Ngược dòng lịch sử từ thời các chúa Nguyễn, vùng đất Phan Rang luôn giữ vai trò lỵ sở, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Ninh Thuận. Năm 1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm trở thành tỉnh lỵ. Đến năm 2007, trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số và các đơn vị hành chính của thị xã, Chính phủ quyết định thành lập TP Phan Rang - Tháp Chàm. 

 

 

TP Phan Rang - Tháp Chàm hiện là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của Ninh Thuận. 

Với điểm nhấn đặc biệt, Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đang trong giai đoạn được Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam thiết lập hồ sơ đề xuất kỷ lụcThành phố có tên dài nhất Việt Nam.

 

Văn phòng Đề cử Kỷ lục Việt Nam - Viện Kỷ lục Việt Nam (Tổng hợp thông tin - Ảnh: Internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ