image not found

Loài thông quý nhất

19-01-2012

Theo nhiều tài liệu, thông đỏ là loài thông quý, được sử dụng như một loại thuốc dân gian trị các bệnh về rối loạn da, rối loạn tiêu hóa, diệt giun và một số bệnh khác.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 127 của 127 trang (1262 bài)Đầu<...126127
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Bia hơi Hà Nội
Vietjetair
Công viên châu Á
Nissin
Làng sen Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ