image not found

[Indochinakings - Đề xuất Kỷ lục - P.31] Vườn Chùa Putkiri (Campuchia): Vườn chùa có nhiều tượng Phật vàng nhất tại Đông Dương

10-10-2019

(Kỷ lục - Indochinakings) Hai ngàn tượng Phật vàng kéo dài 199 bước dẫn đến tháp tượng Phật cao 10 mét phía trên tại chùa Putkiri, một trong những trung tâm tôn giáo mới nhất của vương quốc trong khi hàng ngàn tượng Phật khác đang trong tư thế thiền định.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 173 trang (1725 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ