image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.173] - Electric Telegraph Company (Anh): Công ty điện báo công cộng đầu tiên trên thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Electric Telegraph Company, Anh là công ty điện báo công cộng đầu tiên trên thế giới. Công ty có trụ sở tại Founders Court, đường Lothbury.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 323 trang (3230 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ