image not found

Cụ ông 84 tuổi hiến thận cho cụ bà hàng xóm

05-06-2019

Ông Frank Dewhurs trở thành người già nhất hiến thận ở Mỹ, ghép cho cụ bà 72 tuổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 4 của 146 trang (1451 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ