image not found

Cận cảnh Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam

21-12-2018

Đài thiên văn đầu tiên tại Việt Nam với mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng đặt tại Hòn Chồng (Khánh Hòa) là một trong những nơi quan sát thiên văn tốt nhất ở Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 4 của 132 trang (1318 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ