image not found

Yamaha và hành trình siêu thách thức 3 ngày đêm không nghỉ trong nỗ lực thiết lập Kỷ lục Việt Nam

08-01-2019

(Kỷ lục - VietKings) Từ 8 giờ 10 phút sáng ngày 08/01/2019 đến 08 giờ 10 phút sáng ngày 11/01/2019, Yamaha Motor Việt Nam chính thức thực hiện hành trình "Nonstop Grande tour" siêu thách thức 3 ngày đêm không nghỉ trong nỗ lực thiết lập 02 Kỷ lục Việt Nam cho Xe ga có thời gian chạy lâu nhất không nghỉ và Xe ga chạy quãng đường xa nhất không nghỉ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 136 trang (1359 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ