image not found

[Đề xuất Kỷ lục Việt Nam] Cầu Thượng – Cầu mái lợp lá duy nhất tại Việt Nam

01-12-2017

(Kỷ lục - VietKings) Được xây dựng từ thời Lý, cầu Thượng ở làng Kênh được cho là cầu mái lợp lá duy nhất còn lại tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 6 của 124 trang (1239 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ