image not found

Hoan nghênh việc thực hiện dự án “Việt Nam Bách Đỉnh Độc Bình” của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

19-06-2015

(VietKings) - Nhà sưu tập – Kỷ lục gia Đinh Công Tường đã vui mừng phát biểu những lời lẽ trên sau khi đọc xong Thông điệp “Việt Nam Bách Đỉnh Độc Bình” của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 3 trang (23 bài)Đầu<123
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ