image not found

Công trình sáng tạo “Việt Nam Bách Đỉnh Độc Bình” là một công trình tầm cỡ cần chung tay thực hiện.

20-06-2015

(VietKings) - Trên đây là ý kiến của Nhà sưu tập, kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương – người có khá nhiều Bộ sưu tập (Bộ sưu tập tượng Chúa; Bộ sưu tập tượng Thập bát La Hán bằng gỗ hóa thạch; Bộ sưu tập điện thoại di động; Bộ sưu tập độc bình hình chân dung lãnh tụ Việt Nam…) Trong đó, “Bộ sưu tập tượng Chúa, tượng Thánh nhiều nhất” đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục năm 2014.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 3 của 3 trang (24 bài)Đầu<123
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ