image not found

Ông Trần Hoàng trở thành tân Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam

27-01-2017

Hiệp Hội Marketing Việt Nam vừa tiến hành bầu chọn ra mắt Ban lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2017-2019. Theo đó, ông Trần Hoàng chính thức trở thành Chủ tịch mới của Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
  • image not found

    Hội đồng Tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

    26-05-2015

    (VietKings) Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm 106 vị là các nhà khoa học, các nhà sử học, nhà báo, các chuyên gia, chuyên viên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực cùng tham gia tích cực trong các hoạt động tìm kiếm, kết nối và đề xuất xác lập các Kỷ lục Việt Nam.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ