image not found

(ASEAN Trip.2017) Hành trình Quảng bá kỷ lục ASEAN - Top 20 Lễ hội ở ASEAN - P.12. Lễ hội Hari Raya, Brunei

23-03-2018

(aseanrecords.world - kyluc.vn) Với khoảng 75% dân số theo đạo Hồi nên cũng như các quốc gia Hồi giáo khác, tháng 9 là tháng Ramanda, những người theo đạo Hồi tại Brunei xem đây là khoảng thời gian chuộc tội để xin tha thứ cho tội lỗi của họ và kết thúc tháng chay Ramanda bằng lễ hội Hari Raya như sự ăn mừng cho kết quả của việc ăn chay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 30 trang (299 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ