(AseanRecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean (P.32) Telkom Indonesia (Indonesia) : Công ty dịch vụ viễn thông lớn nhất Đông Nam Á

11-06-2018

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) P.T. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, thường được gọi là Telkom Indonesia hoặc Telkom, là công ty dịch vụ viễn thông lớn nhất ở Đông Nam Á. Telkom là một công ty thuộc sở hữu nhà nước bán phần lớn, được tư nhân hóa niêm yết trên nhiều sàn giao dịch.

Các doanh nghiệp lớn của Telkom Indonesia là điện thoại cố định, internet và truyền thông dữ liệu. cũng là công ty mẹ của Tập đoàn Telkom, công ty này tham gia vào một loạt các doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ viễn thông, đa phương tiện, tài sản và tài chính.

Từ năm 2008, Telkom Indonesia bắt đầu thay đổi trọng tâm kinh doanh, cơ sở hạ tầng, hệ thống, tổ chức và nguồn nhân lực, cũng như văn hóa doanh nghiệp, như nỗ lực của họ đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng.

Kể từ khi tư nhân hoá vào năm 1995, tổng số người tiêu dùng của Telkom Indonesia là 129,8 triệu vào cuối tháng 12 năm 2011 tăng 7,8% so với năm 2010, khiến công ty trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất của quốc gia cho các thuê bao.

Telkom là một trong những công ty viễn thông lâu đời nhất thế giới. Công ty có thể được bắt nguồn từ việc thành lập dịch vụ điện báo điện từ đầu tiên ở Indonesia vào ngày 23 tháng 10 năm 1856, do Chính quyền thuộc địa Hà Lan kết nối Batavia (Jakarta) và Buitenzorg (Bogor). Năm 1884, Chính quyền thuộc địa Hà Lan thành lập một công ty tư nhân để cung cấp dịch vụ bưu điện và điện báo trong nước và sau đó là các dịch vụ điện báo quốc tế.

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục ASEAN (aseanrecords.world) - Nguồn hình internet

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ