(AseanRecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean (P.338) Advanced MedTech (Singapore) : Công ty thiết bị y tế lớn nhất Đông Nam Á

07-05-2019

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Advanced MedTech là doanh nghiệp thiết bị y tế lớn nhất ở Đông Nam Á. Đây là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế toàn cầu với trọng tâm cốt lõi là các thiết bị và dịch vụ tiết niệu.

Có trụ sở tại Singapore, với các hoạt động tại Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản, Công ty phục vụ hàng triệu bệnh nhân và bác sĩ tại 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Advanced MedTech thực hiện đầu tư chiến lược vào các công ty công nghệ y tế đột phá, tăng cường danh mục giải pháp chăm sóc sức khỏe cho khách hàng trên toàn thế giới. Advanced MedTech là công ty con thuộc sở hữu của Temasek.

Theo Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Asean (Aseanrecords.world) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ