(AseanRecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean (P.340) Pchum Ben (Campuchia) : Độc đáo lễ Vu Lan dài nhất tại Đông Nam Á

09-05-2019

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Nếu như Việt Nam có ngày lễ Vu Lan thì đất nước Campuchia cũng có lễ hội với ý nghĩa tương tự nhưng với tên gọi khác, đó là lễ hội Pchum Ben.

Được biết, lễ hội Pchum Ben là lễ hội tôn giáo quốc gia, đồng thời là một trong những lễ hội lớn nhất của đất nước Campuchia. Theo lịch Khmer, lễ hội thường được tổ chức từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Những ngày này cũng chính là thời điểm cuối cùng trong 3 tháng an cư tịnh tu của chư tăng Phật tử, là ngày mãn hạ, dâng y. Sở dĩ người ta nói đây là lễ hội lớn nhất của Campuchia cũng bởi cũng nó kéo dài 15 ngày liên tiếp với những nghi thức truyền thống của Phật giáo. 

Lễ hội này có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với người dân Campuchia: một là xin sự tốt lành cho bản thân mình, thứ 2 xin sự bình an cho người thân và thứ 3 là để bày tỏ lòng tôn kính của tổ tiên, ông bà quá cố trong 7 đời quá khứ.

Bên cạnh đó, một việc làm không thể bỏ qua trong mùa lễ hội Pchum Ben của người Campuchia đó là cúng dường phẩm vật lên chư tăng. Để tổ chức lễ cúng dường chư tăng trong ngày Pchum Ben, người dân địa phương cùng nhau đến chùa chuẩn bị từ đêm hôm trước. Cho nên, lễ Pchum Ben cũng là dịp để người dân trong vùng cùng tụ họp tổ chức lễ với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết, cộng tác với nhau trong cuộc sống.

Người dân thường dâng cúng các phẩm vật cần thiết trong cuộc sống đến chư tăng. Việc làm này vừa thể hiện lòng kính trọng, biết ơn đối với chư tăng, vừa thể hiện vai trò hộ pháp của người Phật tử, và đây cũng là một cách tạo phước của người dân để hồi hướng phước đức ấy cho tổ tiên, ông bà đã quá vãng cũng như cho những người thân hiện đang còn sống.

 

Theo Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Asean (Aseanrecords.world) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ