(AseanRecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean (P.407) Mahamakut Buddhist University (Thái Lan) : Trường đại học Phật giáo lớn nhất tại Đông Nam Á

29-11-2019

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Đại học Phật giáo Mahamakut hay MBU là một trong hai trường đại học Phật giáo tại Thái Lan.

Trường được Vua Chualalongkorn thành lập năm 1893 như là viện đào tạo cho các nhà sư, tăng lữ để tưởng nhớ người cha quá cố của mình là Vua Mongkut. Chính phủ Thái đã công nhận tư cách đại học của trường này năm 1997.

Đại học Phật giáo bao gồm 4 khoa: Tôn giáo và Triết học, Nhân văn, Khoa học Xã hội, Giáo dục. Ngoài ra, trường còn có chương trình sư phạm và nhiều loại hình đào tạo khác cho công chúng. Trường bắt đầu chương trình đào tạo cao học năm 1987. Chương trình đào tạo nghiên cứu tiến sĩ Phật học bắt đầu năm 2005.

Theo Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Asean (Aseanrecords.world) - Nguồn hình internet

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
VQG Phong Nha
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ