(AseanRecords) Hành trình quảng bá Kỷ lục Asean - P.437. Lào - Quốc gia có tỉ lệ cây rừng che phủ dày nhất Đông Nam Á

06-01-2020

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Lào là quốc gia có tỉ lệ cây rừng che phủ cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 8 trên top 10 thế giới với tỉ lệ diện tích rừng chiếm 82.1% diện tích đất (dựa theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2016).

Rừng bao phủ một phần ba đất đai của thế giới. Nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại tác động của biến đổi khí hậu, như: hấp thụ các chất ô nhiễm có hại, điều chỉnh dòng nước và hỗ trợ môi trường sống của các loài thực vật và động vật di cư.

 

Tại các nước, người ta phá rừng để lấy gỗ (phục vụ cho các nhu cầu của xã hội) hoặc để lấy đất canh tác nông nghiệp,… gây ra lũ lụt và biến đổi khí hậu và nhiều ảnh hưởng khác đến hệ sinh thái động thực vật.

 

Bảo vệ rừng – tài nguyên thiết yếu của thế giới và tránh nạn phá rừng tiếp theo có thể cắt giảm lượng khí thải CO2 tới 4 tỷ tấn mỗi năm - tương đương với việc cắt giảm một nửa số xe hơi của thế giới lưu thông trên đường, theo Tropical Forest Alliance, từ một sáng kiến ​​do Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Chính vì vậy, hiện tại các nước vẫn đang cố gắng phủ xanh rừng nhiều nhất. Lào là quốc gia có tỉ lệ cây rừng che phủ cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 8 trên top 10 thế giới với tỉ lệ diện tích rừng chiếm 82.1% diện tích đất (dựa  theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, năm 2016).

Theo Tổ chức kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world)


Lĩnh Nguyễn (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ